SC ขอให้รัฐบาลพูดถึงคดี Pegasus ก่อน หากคิดทบทวนเรื่องการยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรใหม่เนื่องจากการผ่านคำสั่งชั่วคราวจะใช้เวลา 2-3 วัน


  • ประเทศ:
  • อินเดีย

เอสซีขอให้รัฐบาลพูดถึงเพกาซัส กรณีก่อนหน้านั้นหากคิดทบทวนการยื่นคำให้การใหม่เนื่องจากการผ่านคำสั่งชั่วคราวจะใช้เวลา 2-3 วัน(เรื่องราวนี้ยังไม่ได้แก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ข่าวเด่น และสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากฟีดที่รวบรวมไว้)